DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Levné a rychlé účetnictví

Účetnictví

Účetnictví (podvojné učetnictví)

 

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • předání měsíčního (čtvrtletního) účetního výkazu zisků a ztrát a rozvahy Vaší firmy
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví (podvojné účetnictví)
  • kontrola zálohových plateb v účetnictví (podvojné účetnictví)
  • zpracování roční účetní a daňové závěrky v účetnictví (podvojné účetnictví) včetně daňového přiznání a povinných příloh
  • zpracování účetních směrnic Vaší firmy pro účetnictví (podvojné účetnictví)
  • zastupování na úřadech

 

Náhradní plnění

Od roku 2005 má každá společnost povinnost zaměstnávání invalidních důchodců a osob se ZPS ve výši povinného podílu podle §81-83 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávání 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZTP). Pokud je z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky nebo služby od subjektu, zaměstnávajícího min. 50% lidí se ZTP jako náhradní plnění povinného podílu osob se ZTP.

V případě, že vaše firma zaměstnává více jak 25 zaměstnanců a neplníte povinnost zaměstnávání 4% zaměstnanců se zdravotním postižením, máte možnost odebírat výrobky nebo služby (tzv. náhradní plnění) od naší společnosti a ušetřit tak za odvod do státního rozpočtu v roce 2012. Zaměstnáváme ze zákona min. 50% invalidních důchodců a osob se ZPS či ZTP. Odběrem náhradního plnění od naší společnosti si současně splníte svou povinnost zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností a vyhnete se tím finančnímu odvodu státu, který se neustále zvyšuje vzhledem k průměrné měsíční mzdě v ČR a je pro zaměstnavatele ta nejméně výhodná varianta.

Tuto povinnost můžete totiž jako zaměstnavatel plnit třemi způsoby:
přímým zaměstnáváním občanů se ZPS ve výši povinného podílu,
odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se ZPS,
odvodem do státního rozpočtu – tzn. do 15. února následujícího roku částku 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za každého zaměstnance.
       

Účtujeme v programu POHODA - www.stormware.cz

 
Dále nabízíme volná místa na poznávací pěší a cyklo zájezdy uskutečňované občanským sdružením Zimy na náchodsku - www.zimananachodsku.wz.cz